Проект за нова точкова система за клас FSR-V

Автор: вторник, 8 ноември, 2011

ПРОЕКТ на Точкова система – 2012

за определяне на победителите в Държавното първенство за клас FSR-V и определяне на националният отбор в отделните категории от 2012г.

1. Определяне на победителите в Държавното първенство за клас FSR-V.

Точкова система:

tochkova_sistema

- Към точките за заето място се добавят по десет точки за всяка направена обиколка в двата старта на квалификациите.

- Ако няма квалификации се добавят по 7 точки за всяка направена обиколка в двата старта.

- За крайното класиране се вземат спечелените точки от всички турнири през сезона, като се изважда най-слабият резултат на всеки състезател.

2. Определяне на състезателите от националният отбор в отделните категории за клас FSR-V.

- Вземат се резултатите на всеки състезател от двете години преди годината на световното (европейското) първенство.

- Към точките от Държавното първенство за всяка от двете години се добавят и точки от до две състезания на година от международния календар. Приемат се и се зачитат само състезания където е имало най-малко по две групи в дадената категория. За точкуване на международните участия се използва същата точкова система както за Държавното първенство.

Всеки състезател от секция FSR-V, който има конструктивни и аргументирани предложения за подобряване на така предложената система за определяне на победителите в Държавното първенство за клас FSR-V и определяне на националният отбор в отделните категории, може да се свърже с мен по мейл или телефон за обсъждане на предложението. Ако има ценни предложения, които подобряват точковата система, те ще бъдат публикувани допълнително за обсъждане.

инж. Пламен Здравков
Председател на Секция FSR-V